inschrijven

Ubuntuplein
Hier kan je je inschrijven op de wachtlijst voor een woning en/of lid te worden van de Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen.
Foto, gemaakt met een dron. Overzicht Ubuntuplein Zutphen

Aanmelding

Als je je aanmeldt als belangstellende voor de Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen (BUZ), vul je een vragenlijst in met je motivatie en word je door ons eerst uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daar zullen we dieper ingaan op de uitgangspunten, filosofie en praktische uitvoering van het Ubuntuplein. Ook hebben we met elkaar een gesprek over wat je komt toevoegen aan ons initiatief en wat we voor jou kunnen betekenen. We zijn op weg maar bepalen met elkaar als leden hoe we verder gaan. 

Daarna beslis je of je bereid bent een gesprek te voeren met de leden van de introductiecommissie over jouw en onze verwachtingen en motivatie. 

De BUZ zoekt mensen die actief (op jouw manier en binnen jouw mogelijkheden) betrokken zijn bij de ontwikkeling en opbouw van de woongemeenschap en laat dat invloed hebben op de toewijzing van een woning. Ook hanteert ze voorwaarden voor het lidmaatschap waarin rekening wordt gehouden met een evenwichtige spreiding van leeftijd en mannen en vrouwen.  Omdat de evenwichtige leeftijdsopbouw van de gemeenschap op de langere duur van belang is, is de maximale leeftijd voor inschrijving gesteld op 70 jaar.

 

vervolg

Bij een wederzijds “ja” word je aspirantlid. Dan betaal je €60.
Bij de eerstvolgende ALV word je voorgedragen als lid en kom je als buitengewoon lid op de wachtlijst. Je betaalt dan €60 per jaar contributie
Zodra er een woning voor je is en je bent aan de beurt, dan wordt je gewoon lid en betaal je
€150 per jaar en een eenmalige bijdrage voor de financiering van gemeenschappelijke voorzieningen. De hoogte van de contributie wordt ieder jaar bij de ALV in het najaar vastgesteld. 

Wanneer er een woning voor je vrijkomt, wordt er een inkomenstoets gedaan door Vastgoedmanagement Hoekstra, om vast te kunnen stellen of je voor deze woning in aanmerking kunt komen. Toewijzing vindt plaats op volgorde van inschrijving. In uitzonderingsgevallen kan hiervan afgeweken worden. 

Maar……. het begint allemaal met het aanmeldingsformulier. Je kunt je hieronder aanmelden als belangstellende voor (het lidmaatschap van) de Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen (BUZ). Neem al je vragen mee naar de informatiebijeenkomst en stel ze! 

 

Ga naar de inhoud